Nie możesz czegoś znaleźć?

Nic się nie martw. Napisz do nas, pomożemy tak szybko jak będzie to możliwe ;)


INFORMACJA TURYSTYCZNA
ZŁOTY STOK – Bílá Voda

 

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku realizowało projektu „Informacja turystyczna Złoty Stok-BilaVoda” współfinansowanego  ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

​Projekt zakładał utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, który zosał wyremontowany i przystosowany do prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej dokonano zmiany użytkowania pomieszczenia pełniącego funkcję garażu. PIT udziela szerokiej informacji o charakterze turystycznym tj. o atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej, gastronomicznej, ścieżkach pieszych, rowerowych, szlakach górskich itp. znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok oraz Gminy Bila Voda.

Punkt Informacji Turystycznej jest również miejscem sprzedaży biletów wstępu na Miejską Trasę Turystyczną znajdującą się w Złotym Stoku.
W ramach projektu po stronie polskiej wykonano:
– adaptację pomieszczenia garażu w Rynku miasta na Punkt Informacji Turystycznej,
– trzy tablice informacyjne na wjeździe do miasta od strony Kamieńca Ząbkowickiego, Lądka Zdroju i Kłodzka informujące o Miejskiej Trasie Turystycznej i Punkcie Informacji Turystycznej,
– zamontowano zewnętrzny infokiosk na terenie miasta wyposażony w aplikację turystyczną,  w 4 wersjach językowych :polski, czeski, angielski, niemiecki
– zakupiono dwa telewizory, które  prezentują informacje o charakterze turystycznym w sytuacji gdy Punkt Informacji jest nieczynny
– opracowano dla strony polskiej i czeskiej wszystkie elementy graficzne które stanowią promocję projektu i jego założeń (grafiki ulotek, mapek, tablic, logo, gadżetów reklamowych itp.)
– dokonano druku materiałów promocyjnych takich jak: ulotka informująca o projekcie, mapka kieszonkowa z atrakcjami turystycznymi Złotego Stoku, ulotka promująca wspólne atrakcje na granicy Złoty Stok Bila Voda, zakupiono gadżety promujące atrakcje,
– powstała strona internetowa promująca projekt i atrakcje po obu stronach granicy w 4 wersjach językowych,
– zakupiono system wystawienniczy, który są niezbędne do udział w targach turystycznych i promocji projektu,
-zaprojektowano i wykonano maskotkę miasta

Celem projektu było zwiększenie stopnia wykorzystania i transgranicznego udostępniania kulturalnego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego poprzez utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, w którym odbywają się działania informacyjno-promocyjne atrakcji turystycznych, tras turystycznych, miejsc atrakcyjnych pogranicza polsko-czeskiego Złoty Stok – Bila Voda.

Projekt skierowany był do odwiedzających region turystów zarówno indywidualnie jak i grupowo, podmiotów gospodarczych z branży okołoturystycznej, mieszkańców  regionu objętego projektem oraz Samorządów uczestniczących w projekcie.